Virtueel Princenhage

Huisnummermutaties Haagweg

Bent u op zoek naar oudbewoners van de Haagweg (‘Voorstraat)? Of wilt u weten wie er door de tijd heen in een pand gewoond hebben?
De meest aangewezen weg is om in de site van het Breda’s Archief het huisnummer in te geven.
Maar let op. De huisnummers van Princenhage zijn nogal eens gemuteerd in de loop der eeuwen.
Hieronder vindt u die mutaties. U kunt daarmee makkelijker oud-bewoners opsporen in het Breda’s Archief.

huidig adresadresadresadresadresadresadresadres
tot 18511851-18751875-18801880-18901890-1907 1907-19361936-1942
Haagweg 389Dorp A 179Dorp A 278Dorp A 360Dorp A 360Dorp A 360Voorstraat 44Voorstraat  38
Haagweg 395Dorp A 177aDorp A 276Dorp A 359Dorp A 359Dorp A 359Voorstraat 43Voorstraat  36
Haagweg 397Dorp A 176bDorp A 275Dorp A 358Dorp A 358Dorp A 358Voorstraat 42Voorstraat  34
Haagweg 399Dorp A 176aDorp A 274Dorp A 357Dorp A 357Dorp A 357Voorstraat 41Voorstraat  32
Haagweg 401Dorp A 176Dorp A 273Dorp A 356Dorp A 356Dorp A 356Voorstraat 40Voorstraat  30
Haagweg 403Dorp A 175Dorp A 272Dorp A 355Dorp A 355Dorp A 355Voorstraat 39Voorstraat  28
Haagweg 405Voorstraat 38 bisVoorstraat  26
Haagweg 407Dorp A 271bDorp A 354Dorp A 354Dorp A 354Voorstraat 38Voorstraat  24
Haagweg 409Dorp A 271aDorp A 353Dorp A 353Dorp A 353Voorstraat 37Voorstraat  22
Haagweg 411Voorstraat ongenummerd
Haagweg 413Voorstraat ongenummerd
Haagweg 415Voorstraat 36aVoorstraat  20
Haagweg 417Dorp A 174aDorp A 271Dorp A 352Dorp A 352Dorp A 352Voorstraat 36Voorstraat  18
Haagweg 419Dorp A 174Dorp A 270Dorp A 351Dorp A 351Dorp A 351Voorstraat 35Voorstraat  16
Haagweg 421Dorp A 173Dorp A 269Dorp A 350Dorp A 350Dorp A 350Voorstraat 34Voorstraat  14
Haagweg 422Dorp A 30Dorp A 46Dorp A 53Dorp A 53Dorp A 53Voorstraat 1Voorstraat 51
Haagweg 423Dorp A 172Dorp A 268Dorp A 349Dorp A 349Dorp A 349Voorstraat 33Voorstraat  12
Haagweg 424Dorp A 48Dorp A 54Dorp A 54Dorp A 54Voorstraat 2Voorstraat 49
Haagweg 425Dorp A 170Dorp A 266Dorp A 347Dorp A 347Dorp A 347Voorstraat 32Voorstraat  10
Haagweg 426Dorp A 30aDorp A 48Dorp A 55Dorp A 55Dorp A 55Voorstraat 3Voorstraat 47
Haagweg 427Dorp A 170Dorp A 266Dorp A 347Dorp A 347Dorp A 347Voorstraat 32Voorstraat  10
Haagweg 429Dorp A 169Dorp A 265Dorp A 346Dorp A 346Dorp A 346Voorstraat 31Voorstraat  8
Haagweg 431Dorp A 168Dorp A 263Dorp A 344Dorp A 344Dorp A 344Voorstraat 30Voorstraat  6
Haagweg 432Dorp A 31Dorp A 49Dorp A 56Dorp A 56Dorp A 56Voorstraat 6Voorstraat 45
Haagweg 433Dorp A 167Dorp A 262Dorp A 343Dorp A 343Dorp A 343Voorstraat 29Voorstraat  4
Haagweg 434Dorp A 32Dorp A 50Dorp A 57Dorp A 57Dorp A 57Voorstraat 7Voorstraat 43
Haagweg 435Dorp A 166Dorp A 261Dorp A 342Dorp A 342Dorp A 342Voorstraat 28Voorstraat  2
Haagweg 436Dorp A 51Dorp A 58Dorp A 58Dorp A 58Voorstraat 8Voorstraat 41
Haagweg 438Dorp A 33DP51Dorp A 59Dorp A 59Dorp A 59Voorstraat 9Voorstraat 39
Haagweg 440Dorp A 95aVoorstraat 10Voorstraat 37
Haagweg 442Dorp A 41Dorp A 78Dorp A 97Dorp A 97Dorp A 97Voorstraat 14Voorstraat 29
Haagweg  444Dorp A 95AAVoorstraat 13Voorstraat 31
Haagweg 446Dorp A 42Dorp A 79Dorp A 98Dorp A 98Dorp A 98Voorstraat 15Voorstraat 27
Haagweg 448Dorp A 43Dorp A 80Dorp A 99Dorp A 99Dorp A 99Voorstraat 16Voorstraat 25
Haagweg 450Voorstraat 16aVoorstraat 23
Haagweg 452Dorp A 44Dorp A 81Dorp A 100Dorp A 100Dorp A 100Voorstraat 17Voorstraat 21
Haagweg 454Dorp A 100aDorp A 100aVoorstraat 18Voorstraat 19
Haagweg 456Dorp A 81aDorp A 101Dorp A 101Dorp A 101Voorstraat 19Voorstraat 17
Haagweg 458Dorp A 45Dorp A 82Dorp A 102Dorp A 102Dorp A 102Voorstraat 20Voorstraat 15
Haagweg 460Dorp A 45aDorp A 83Dorp A 103 Dorp A 103 Dorp A 103 Voorstraat 22Voorstraat 13
Haagweg 460?Dorp A 45aDorp A 83Dorp A 103 Dorp A 103 DP A 103Voorstraat 21vervallen
Haagweg 462Dorp A 46Dorp A 84Dorp A 104Dorp A 104Dorp A 104Voorstraat 23Voorstraat 11
Haagweg 464Dorp A 47Dorp A 85Dorp A 105Dorp A 105Dorp A 105Voorstraat 24Voorstraat 9
Haagweg 466Dorp A 48Dorp A 86Dorp A 106Dorp A 106Dorp A 106Voorstraat 25Voorstraat 7
Haagweg 468Dorp A 49Dorp A 87Dorp A 107Dorp A 107Dorp A 107Voorstraat 26Voorstraat 5
Haagweg 470Voorstraat 26aVoorstraat 3
Haagweg 472Dorp A 50Dorp A 88Dorp A 109Dorp A 109Dorp A 109Voorstraat 27Voorstraat 1