Virtueel Princenhage

Huisnummermutaties Heilaarstraat

Bent u op zoek naar oudbewoners van de Heilaarstraat (tegenwoordig Pastoor van Spaandonkstraat)? Of wilt u weten wie er door de tijd heen in een pand gewoond hebben?
De meest aangewezen weg is om in de site van het Breda’s Archief het huisnummer in te geven.
Maar let op. De huisnummers van Princenhage zijn nogal eens gemuteerd in de loop der eeuwen.
Hieronder vindt u die mutaties. U kunt daarmee makkelijker oud-bewoners opsporen in het Breda’s Archief.

adres bij adresadresadresadresadresadresadres
sloop plm. 1960tot 18511851-18751875-18801880-18901890-1907 1907-19361936-1942
Heilaarstraat 1Dorp A 170aDorp A 216Dorp A 216Dorp A 216Heilaarstraat 124Heilaarstraat 1
Heilaarstraat 2Dorp A 118aHeilaarstraat 1Heilaarstraat 2
Heilaarstraat 3Dorp A 102Dorp A 170Dorp A 215Dorp A 215Dorp A 215Heilaarstraat 123Heilaarstraat 3
Heilaarstraat 4Dorp A 96aDorp A 119Dorp A 119Dorp A 119Heilaarstraat 2Heilaarstraat 4
Heilaarstraat 6Dorp A 96bDorp A 120Dorp A 120Dorp A 120Heilaarstraat 3Heilaarstraat 6
Heilaarstraat 8Dorp A 59Dorp A 97Dorp A 121Dorp A 121Dorp A 121Heilaarstraat 4Heilaarstraat 8
Heilaarstraat 9Dorp A 101Dorp A 168Dorp A 213Dorp A 213Dorp A 213Heilaarstraat 120Heilaarstraat 9
Heilaarstraat 10Dorp A 97Dorp A 122Dorp A 122Dorp A 122Heilaarstraat 5Heilaarstraat 10
Heilaarstraat 11Dorp A 100Dorp A 166Dorp A 211Dorp A 211Dorp A 211Heilaarstraat 119Heilaarstraat 11
Heilaarstraat 12Dorp A 60Dorp A 98Dorp A 123Dorp A 123Dorp A 123Heilaarstraat 6Heilaarstraat 12
Heilaarstraat 13Dorp A 100Dorp A 166Dorp A 210Dorp A 210Dorp A 210Heilaarstraat 118Heilaarstraat 13
Heilaarstraat 14Dorp A 61Dorp A 99Dorp A 124Dorp A 124Dorp A 124Heilaarstraat 7Heilaarstraat 14
Heilaarstraat 15Dorp A 100Dorp A 165Dorp A 209Dorp A 209Dorp A 209Heilaarstraat 117Heilaarstraat 15
Heilaarstraat 16Dorp A 62Dorp A 100Dorp A 125Dorp A 125Dorp A 125Heilaarstraat 8Heilaarstraat 16
Heilaarstraat 17Dorp A 99Dorp A 164Dorp A 208Dorp A 208Dorp A 208Heilaarstraat 116Heilaarstraat 17
Heilaarstraat 18Dorp A 62aDorp A 101Dorp A 126Dorp A 126Dorp A 126Heilaarstraat 9Heilaarstraat 18
Heilaarstraat 19Dorp A 99Dorp A 163Dorp A 207Dorp A 207aDorp A 207aHeilaarstraat 115Heilaarstraat 19
Heilaarstraat 20Dorp A 127aHeilaarstraat 11Heilaarstraat 20
Heilaarstraat 21Dorp A 207Dorp A 207Heilaarstraat 114Heilaarstraat 21
Heilaarstraat 22Dorp A 63Dorp A 105Dorp A 128Dorp A 128Dorp A 128Heilaarstraat 12Heilaarstraat 22
Heilaarstraat 23Dorp A 206aDorp A 206aHeilaarstraat 113Heilaarstraat 23
Heilaarstraat 24Dorp A 64Dorp A 106Dorp A 129Dorp A 129Dorp A 129Heilaarstraat 13Heilaarstraat 24
Heilaarstraat 25Dorp A 98Dorp A 162Dorp A 206Dorp A 206Dorp A 206Heilaarstraat 112Heilaarstraat 25
Heilaarstraat 26Dorp A 65Dorp A 107Dorp A 130Dorp A 130Dorp A 130Heilaarstraat 14Heilaarstraat 26
Heilaarstraat 27Dorp A 205bHeilaarstraat 111Heilaarstraat 27
Heilaarstraat 28Dorp A 66Dorp A 108aDorp A 132Dorp A 132Dorp A 132Heilaarstraat 15Heilaarstraat 28
Heilaarstraat 29Dorp A 205aHeilaarstraat 110Heilaarstraat 29
Heilaarstraat 30Dorp A 133Dorp A 133Heilaarstraat 16Heilaarstraat 30
Heilaarstraat 31Dorp A 161aDorp A 205Dorp A 205Dorp A 205Heilaarstraat 109Heilaarstraat 31
Heilaarstraat 33Dorp A 97Dorp A 161Dorp A 204Dorp A 204Dorp A 204Heilaarstraat 108Heilaarstraat 33
Heilaarstraat 35Dorp A 203bHeilaarstraat 107Heilaarstraat 35
Heilaarstraat 36Dorp A 133aDorp A 133aHeilaarstraat 19Heilaarstraat 36
Heilaarstraat 37Dorp A 96Dorp A 160Dorp A 203Dorp A 203Dorp A 203Heilaarstraat 106Heilaarstraat 37
Heilaarstraat 38Dorp A 111Dorp A 134Dorp A 134Dorp A 134Heilaarstraat 20Heilaarstraat 38
Heilaarstraat 39Dorp A 203aHeilaarstraat 105Heilaarstraat 39
Heilaarstraat 40Dorp A 134aDorp A 134aHeilaarstraat 21Heilaarstraat 40
Heilaarstraat 41Dorp A 96Dorp A 160Dorp A 202Dorp A 202Dorp A 202Heilaarstraat 104Heilaarstraat 41
Heilaarstraat 42Dorp A 67Dorp A 109Dorp A 135Dorp A 135Dorp A 136Heilaarstraat 22Heilaarstraat 42
Heilaarstraat 43Dorp A 96Dorp A 159Dorp A 201Dorp A 201Dorp A 201Heilaarstraat 103Heilaarstraat 43
Heilaarstraat 44Dorp A 67aDorp A 111Dorp A 137Dorp A 137Dorp A 137Heilaarstraat 23Heilaarstraat 44
Heilaarstraat 45Dorp A 95aDorp A 158Dorp A 199Dorp A 199Dorp A 199Heilaarstraat 102Heilaarstraat 45
Heilaarstraat 46Dorp A 67Dorp A 112Dorp A 138Dorp A 138Dorp A 138Heilaarstraat 24Heilaarstraat 46
Heilaarstraat 47Dorp A 95Dorp A 157Dorp A 198Dorp A 198Dorp A 198Heilaarstraat 101Heilaarstraat 47
Heilaarstraat 48Dorp A 69Dorp A 113Dorp A 140Dorp A 140Dorp A 140Heilaarstraat 25Heilaarstraat 48
Heilaarstraat 49Dorp A 197cDorp A 197cDorp A 197cHeilaarstraat 100Heilaarstraat 49
Heilaarstraat 50Dorp A 70Dorp A 114Dorp A 141Dorp A 141Dorp A 141Heilaarstraat 26Heilaarstraat 50
Heilaarstraat 51Dorp A 101Dorp A 168Dorp A 197bDorp A 197bDorp A 197bHeilaarstraat 99Heilaarstraat 51
Heilaarstraat 52Dorp A 71Dorp A 115Dorp A 143Dorp A 143Dorp A 143Heilaarstraat 27Heilaarstraat 52
Heilaarstraat 53Dorp A 109aDorp A 183Dorp A 197aDorp A 197aDorp A 197aHeilaarstraat 98Heilaarstraat 53
Heilaarstraat 54Dorp A 72Dorp A 116Dorp A 144Dorp A 144Dorp A 144Heilaarstraat 28Heilaarstraat 54
Heilaarstraat 55Dorp A 94aDorp A 156Dorp A 197Dorp A 197Dorp A 197Heilaarstraat 97Heilaarstraat 55
Heilaarstraat 56Dorp A 73Dorp A 117Dorp A 145Dorp A 145Dorp A 145Heilaarstraat 29Heilaarstraat 56
Heilaarstraat 57Dorp A 155aDorp A 196Dorp A 196Dorp A 196Heilaarstraat 96Heilaarstraat 57
Heilaarstraat 58Dorp A 74Dorp A 118Dorp A 146Dorp A 146Dorp A 146Heilaarstraat 30Heilaarstraat 58
Heilaarstraat 59Dorp A 94Dorp A 155Dorp A 195Dorp A 195Dorp A 195Heilaarstraat 95Heilaarstraat 59
Heilaarstraat 60Dorp A 75Dorp A 119Dorp A 147Dorp A 147Dorp A 147Heilaarstraat 31Heilaarstraat 60
Heilaarstraat 61Dorp A 194Dorp A 194Heilaarstraat 94Heilaarstraat 61
Heilaarstraat 63Dorp A 154aDorp A 193Dorp A 193Dorp A 193Heilaarstraat 93Heilaarstraat 63
Heilaarstraat 65Dorp A 93Dorp A 154Dorp A 192Dorp A 192Dorp A 192Heilaarstraat 92Heilaarstraat 65
Heilaarstraat 67Dorp A 153aDorp A 191Dorp A 191Dorp A 191Heilaarstraat 91Heilaarstraat 67
Heilaarstraat 68Dorp A 83Dorp A 148Dorp A 148Dorp A 148Heilaarstraat 32Heilaarstraat 68
Heilaarstraat 69Dorp A 92Dorp A 152Dorp A 189Dorp A 189Dorp A 189Heilaarstraat 89Heilaarstraat 69
Heilaarstraat 70Dorp A 148aHeilaarstraat 33Heilaarstraat 70
Heilaarstraat 71Dorp A 152Dorp A 188Dorp A 188Dorp A 188Heilaarstraat 88Heilaarstraat 71
Heilaarstraat 72Dorp A 62bDorp A 102Dorp A 149Dorp A 149Dorp A 149Heilaarstraat 34Heilaarstraat 72
Heilaarstraat 73Dorp A 92Dorp A 152Dorp A 187Dorp A 187Dorp A 187Heilaarstraat 87Heilaarstraat 73
Heilaarstraat 74Dorp A 149aDorp A 149aHeilaarstraat 35Heilaarstraat 74
Heilaarstraat 75Dorp A 186bDorp A 186bHeilaarstraat 86Heilaarstraat 75
Heilaarstraat 76Dorp A 76Dorp A 120Dorp A 120Dorp A 120Dorp A 150Heilaarstraat 36Heilaarstraat 76
Heilaarstraat 77Dorp A 186aDorp A 186aHeilaarstraat 85Heilaarstraat 77
Heilaarstraat 79Dorp A 91Dorp A 151Dorp A 186Dorp A 186Dorp A 186Heilaarstraat 84Heilaarstraat 79
Heilaarstraat 80Dorp A 77Dorp A 121Dorp A 151Dorp A 151Dorp A 151Heilaarstraat 37Heilaarstraat 80
Heilaarstraat 81Dorp A 91Dorp A 150Dorp A 185Dorp A 185Dorp A 185Heilaarstraat 83Heilaarstraat 81
Heilaarstraat 82Dorp A 78Dorp A 122Dorp A 152Dorp A 152Dorp A 152Heilaarstraat 38Heilaarstraat 82
Heilaarstraat 83Dorp A 91Dorp A 149Dorp A 184Dorp A 184Dorp A 184Heilaarstraat 82Heilaarstraat 83
Heilaarstraat 84Dorp A 78Dorp A 123Dorp A 153Dorp A 153Dorp A 153Heilaarstraat 39Heilaarstraat 84
Heilaarstraat 86Dorp A 124Dorp A 154Dorp A 154Dorp A 154Heilaarstraat 40Heilaarstraat 86
Heilaarstraat 87Dorp A 85Dorp A 148Dorp A 182Dorp A 182Dorp A 182Heilaarstraat 80Heilaarstraat 87
Heilaarstraat 88Dorp A 79Dorp A 125Dorp A 155Dorp A 155Dorp A 155Heilaarstraat 41Heilaarstraat 88
Heilaarstraat 89Dorp A 87aDorp A 146Dorp A 179Dorp A 179Dorp A 179Heilaarstraat 77Heilaarstraat 89
Heilaarstraat 90Dorp A –Dorp A 125aDorp A 156Dorp A 156Dorp A 156Heilaarstraat 42Heilaarstraat 90
Heilaarstraat 91Dorp A 87Dorp A 145Dorp A 178Dorp A 178Dorp A 178Heilaarstraat 76Heilaarstraat 91
Heilaarstraat 92Dorp A 80Dorp A 126Dorp A 157Dorp A 157Dorp A 157Heilaarstraat 43Heilaarstraat 92
Heilaarstraat 93Dorp A 90hDorp A 144Dorp A 177Dorp A 177Dorp A 177Heilaarstraat 75Heilaarstraat 93
Heilaarstraat 95Dorp A 90gDorp A 143Dorp A 176Dorp A 176Dorp A 176Heilaarstraat 74Heilaarstraat 95
Heilaarstraat 96Dorp A 81Dorp A 127Dorp A 158Dorp A 158Dorp A 158Heilaarstraat 44Heilaarstraat 96
Heilaarstraat 97Dorp A 175aDorp A 175aHeilaarstraat 73Heilaarstraat 97
Heilaarstraat 98Dorp A 81Dorp A 128Dorp A 159Dorp A 159Dorp A 159Heilaarstraat 45Heilaarstraat 98
Heilaarstraat 99Dorp A 90fDorp A 142Dorp A 175Dorp A 175Dorp A 175Heilaarstraat 72Heilaarstraat 99
Heilaarstraat 100Dorp A 82Dorp A 129Dorp A 160Dorp A 160Dorp A 160Heilaarstraat 46Heilaarstraat 100
Heilaarstraat 101Dorp A 90eDorp A 141Dorp A 174Dorp A 174Dorp A 174Heilaarstraat 71Heilaarstraat 101
Heilaarstraat 102Dorp A 83Dorp A 130Dorp A 161Dorp A 161Dorp A 161Heilaarstraat 47Heilaarstraat 102
Heilaarstraat 103Dorp A 90dDorp A 140Dorp A 173Dorp A 173Dorp A 173Heilaarstraat 70Heilaarstraat 103
Heilaarstraat 104Dorp A 84Dorp A 131Dorp A 163Dorp A 163Dorp A 163Heilaarstraat 48Heilaarstraat 104
Heilaarstraat 105Dorp A 90cDorp A 139Dorp A 172Dorp A 172Dorp A 172Heilaarstraat 69Heilaarstraat 105
Heilaarstraat 106Dorp A 84Dorp A 132Dorp A 164Dorp A 164Dorp A 164Heilaarstraat 50Heilaarstraat 106
Heilaarstraat 107Dorp A 90bDorp A 138Dorp A 171Dorp A 171Dorp A 171Heilaarstraat 68Heilaarstraat 107
Heilaarstraat 108Dorp A 164aHeilaarstraat 51Heilaarstraat 108
Heilaarstraat 109Dorp A 90aDorp A 137Dorp A 170Dorp A 170Dorp A 170Heilaarstraat 67Heilaarstraat 109
Heilaarstraat 110Dorp A 164bHeilaarstraat 52Heilaarstraat 110
Heilaarstraat 111Dorp A 90Dorp A 136Dorp A 169Dorp A 169Dorp A 169Heilaarstraat 66Heilaarstraat 111
Heilaarstraat 112Dorp A 164cHeilaarstraat 53Heilaarstraat 112
Heilaarstraat 113Dorp A 89aDorp A 135Dorp A 168Dorp A 168Dorp A 168Heilaarstraat 65Heilaarstraat 113
Heilaarstraat 114Dorp A 40bDorp A 77Dorp A 96Dorp A 96Dorp A 96Heilaarstraat 60Heilaarstraat 114
Heilaarstraat 116Dorp A 164eHeilaarstraat 55Heilaarstraat 116
Heilaarstraat 117Dorp A 89Dorp A 134Dorp A 167Dorp A 167Dorp A 167Heilaarstraat 63Heilaarstraat 117
Heilaarstraat 118Dorp A 164fHeilaarstraat 56Heilaarstraat 118
Heilaarstraat 120Dorp A 164gHeilaarstraat 57Heilaarstraat 120
Heilaarstraat 121Dorp A 88Dorp A 133Dorp A 166Dorp A 166Dorp A 166Heilaarstraat 62Heilaarstraat 121
Heilaarstraat 122Dorp A 164hHeilaarstraat 58Heilaarstraat 122
Heilaarstraat 123Dorp A 132aDorp A 165Dorp A 165Dorp A 165Heilaarstraat 61Heilaarstraat 123
Heilaarstraat 124Dorp A 164iHeilaarstraat 59Heilaarstraat 124
Heilaarstraat 126Dorp A 164jHeilaarstraat 60Heilaarstraat 126