Virtueel Princenhage

Drinkwater

In 1900 haalde men het drinkwater uit de grond. Met een pomp in de eigen tuin (zoals bij de boerderijen in de omgeving) of, bij gebrek daaraan, met de pomp op de Haagsemarkt. Daar stonden er twee. Deze hiernaast heette in de volksmond ‘de armenpomp’.

Was er in 1900 zo’n strikte scheiding tussen arm en rijk? Het lijkt erop.

De pomp die meer oostwaarts nog steeds op de markt staat was dus blijkbaar voor de rijkeren:

Een zeer fraaie arduinstenen pomp die de stijlkenmerken Lodewijk XIV-XV vertoont. Deze werd in 1769 vervaardigd door de Bredase steenhouwer Guillaume Carrier, die in 1767 al het beeldhouwwerk aan de gevel van het stadhuis te Breda had vervaardigd.


Op een der zijkanten van de pomp staan de letters AALVA, die in 1938 werden geïnterpreteerd als de afkorting van de inscriptie: ANNAE ANIMO LIBENS VOVIT AYSMA. Dit zou betekenen dat de toenmalige schout Jan Lauta van Aysma de pomp (in 1769) heeft doen plaatsen ter herinnering aan zijn jonggestorven dochtertje Anna.3 Aysma die zelf woonde in een herenhuis (thans no. 23) nabij de pomp. Het sierlijk bouwsel was omgeven door een rij bomen die “de Lindekens” genoemd werden.

Pas in 1925 werd Princenhage aangesloten op het leidingwaternet.

Er waren in het dorp dus eerder auto’s (plm.1905) dan stromend water.