Virtueel Princenhage

Het huis van de Schout

huis vd schout

Dit pand is in 1777 gebouwd voor en door de laatste schout (: burgemeester) van Princenhage, Jan Adr. Rijcken. Hij was schout van Princenhage van 1772 tot 1794. De aannemer was timmerman Anthony Groottens die het gehele huis plus koetshuis bouwde voor de som van fl. 4800,=. Het Koetshuis -aan de linkerkant- is later tot woonhuis verbouwd.
In 1794, bij de tweede komst van de Fransen, vluchtte Johannes Rijcken naar het noorden en liet zijn schoutsambt in de steek. Later kwam hij terug maar ondanks vele processen is hij niet meer in zijn schoutsambt hersteld.
Het schoutshuis heeft tijdelijk als katholieke pastorie gediend. In de beginjaren van de negentiende eeuw kwam de Martinuskerk weer in katholieke handen. Het schoutshuis werd toen aangekocht en ingericht als tijdelijke pastorie. Jarenlang hebben in dit huis de pastoor en kapelaans van de St. Martinusparochie gewoond tot ze hun definitieve plek aan de overkant van de markt kregen (Haagsemarkt 5 en 6).