Virtueel Princenhage

Obelisk

De obelisk, een inititatief van Jhr. van Nispen tot Zevenaer

Deze obelisk werd opgericht ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina in 1898. De ‘zuil’ zoals hij in de volksmond heette, heeft hier tot 1930 gestaan en is nu nog te zien in het parkje aan de Heuvelstraat.

De oprichting van de obelisk  ging niet zonder ophef, zoals in onderstaande video te zien klik links onder op >