Virtueel Princenhage

Bakker van Disseldorp

Van Disseldorp was geen gewone bakkerij, maar een machinale bakkerij. Blijkbaar was het modern voor veel bedrijven om over te schakelen van handwerk op machines op het moment dat er elektriciteit werd aangelegd,
De gevel in look-a-like Dudokstijl is ontworpen door J.A. van Dongen, dezelfde man die de gevel van Speek (Haagsemarkt 16) tekende.
De indruk is dat architect van Dongen, die vooral voor de middenstand in Breda werkte, de bouwstijl hanteerde die in de jaren in de mode was. Dat zou alle verschillende ontwerpen verklaren.

Enerzijds door veranderende inzichten met betrekking tot de hygiëne en anderzijds door de opkomst van broodfabrieken met een grote productie nam in de loop van de negentiende eeuw de belangstelling voor mechanisatie van het bakkersbedrijf sterk toe. Apparatuur, waaraan de meeste behoefte bestond, waren mechanische deegkneders en ovens met indirecte verhitting. Vooral in Frankrijk, maar ook in de Verenigde Staten en Engeland werden tal van machines ontwikkeld. Sommige hiervan werden daar in grote aantallen vervaardigd en ook naar ons land geëxporteerd. In andere gevallen hebben Nederlandse machinefabrikanten dergelijke nieuwe systemen overgenomen. Overigens waren in Nederland lang voordien uitvindingen op dit gebied gedaan, die echter slechts op zeer beperkte schaal en gedurende korte tijd zijn toegepast.

Al in 1603 verkreeg Wilhem van Sonneveldt uit Maasland een octrooi voor een instrument ‘om deech soo van Rogge, Terwe als Wittenbroot te kneen … sonder dat eenige voeten van de Backers daerinne commen, daerdoor het broot t’aengenamer gemaekt wordt’. Blijkbaar voor een grootschaliger onderneming patenteerde de Haarlemse bakker Pieter Marchant in 1700 een op paardenkracht werkende stampmolen voor ‘het kneden van deeg. In 1666 werd voor het eerst melding gemaakt van een smeedijzeren oven, die gemakkelijk verplaatsbaar was en daardoor zeer geschikt geacht werd voor gebruik in het leger of op schepen; over de capaciteit werd meegedeeld, dat ‘men in twee uyren telckens dertich pondt Broot conde backen’.